Základ pro lis

Bourací a demoliční práce               Drážka pro betonové pažení            Betonové pažení a příprava                                                                                                                            izolace pro lis

Betonáž 1. vrstvy základu pro lis       Betonáž 2. vrstvy základu pro lis       Vytvoření bypassu

Betonáž dodatečného bypassu       Betonáž 3. vrstvy základu pro lis       Montáž ploten pro lis

Úprava stěn základu pro lis               Dokončený základ pro lis                 Dokončený základ pro lis           před pokládkou EP stěrky                  vč. EP stěrky (a)                                 vč. EP stěrky (b)

Opěrná zeď

Opěrná zeď (krok č.1)                       Opěrná zeď (krok č.2)                       Opěrná zeď (krok č.2)

Opěrná zeď (krok č.3)                       Opěrná zeď dokončena                   Opěrná zeď dokončena

Rozšíření lakovací linky

Mkropilotáž                                        Zajištění stavební jámy                      Izolace a výztuž dna jímky

Betonáž dna jímky                             Výztuž a jednostranné bednění       Ovrstvování hotové jímky                                                              stěn jímky

Vybudování základu pro obráběcí stroj

Trysková injektáž                               Bourání stávajícího železobetonu     Izolace a podkladní beton

Jednostranné bednění žb. vany       Protivibrační izolace                           Žb. základ (1. vrstva)

Žb. základ (2. vrstva)                          Žb. základ (3. vrstva)                           Žb. základ (4. vrstva)

Ostatní základy