Strojně zpracované betony

Strojně zpracované betony

  • Exteriérové provedení
  • Interiérové provedení
  • Možnost koštětované povrchové úpravy
  • Provádění izolačních souvrství
  • Montáž ocelové výztuže
  • Bednění
  • Čerpání betonové směsi
  • Zpracování betonové směsi
  • Prořez smršťovacích spár

Betonové podlahové konstrukce jsou spolehlivým základem každého průmyslového provozu, umožňující operovat při vysokém zatížení a nosnostech. V interiérových podmínkách slouží jako podklad pro syntetické povrchové úpravy, či jsou opatřeny tvrdovsypovou složkou a leštěny. V exteriérových podmínkách mají taktéž širokou škálu využití (nájezdové rampy, komunikace, chodníky, manipulační prostory) a je možné je opatřit protismykovou koštětovanou povrchovou úpravou, tzv. striáží. Nedílnou součástí všech betonových desek je rozptýlená, či vázaná výztuž, jejíž typ a množství závisí na daném provozu, mocnosti betonové desky či jejím půdorysu.