Sanace spár a trhlin

Sanace spár a trhlin

  • Povrchová sanace spár
  • Hloubková sanace spár
  • Trvale pružné vyplnění spár
  • Sponkování a sešívání trhlin
  • Obnova povrchu v okolí spáry
  • Bourací práce
  • Likvidace vybouraného materiálu
  • Individuální přístup

Mezi často prováděné a nevyhnutelné činnosti spjaté s podlahovými konstrukcemi patří i sanační práce. Nejčastějšími poruchami podlahových konstrukcí  jsou zdegradované spáry, trhliny či výtluky, k jejichž opravám je potřeba vždy přistupovat individuálně, v závislosti na aktuálním stavu podlahové konstrukce, jejím okolí, míře zatížení, způsobu provozu, stáří či druhu a stavu podkladu. Samozřejmostí je osobní návštěva, konzultace daného problému a vyhovění požadavkům uživatele.